Kosten en betaling bij Mondhygiëne Galgenwaard

Wat kost een bezoek aan de mondhygiënist? Bekijk hiervoor de onderstaande tarieven. De tarieven zijn geldig tot 1 januari 2018.

Voor toelichting op behandelcodes verwijs ik u naar www.allesoverhetgebit.nl en voor verder vragen kunt ook altijd contact opnemen met onze praktijk.

Niet of niet tijdig annuleren brengt kosten met zich mee

Indien de afspraak niet of niet tijdig word geannuleerd (binnen 24 uur), kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.

Fa-med

U hoeft de rekening nooit direct te betalen bij ons mits u geen betaalachterstanden heeft. Wij werken namelijk samen met Fa-med een factoringmaatschappij in de zorg. Fa-med is in 1988 opgericht door de Landelijke Specialisten Vereniging en sindsdien dé autoriteit op het gebied van medical factoring. Ze worden nauw betrokken bij branchegerelateerde discussies binnen koepelorganisaties en de politiek en praten bij nieuwe ontwikkelingen al in een vroeg stadium met de grote zorgaanbieders. Mede hierdoor kan Fa-med als enige clearen met vrijwel alle zorgverzekeraars.

U komt dus bij ons voor behandeling en fa-med zal de rekening direct doorsturen naar de verzekering. Al moet u nog wat kosten bij betalen omdat, de verzekering dit niet vergoed ontvangt u thuis een accept-giro.  Deze moet dan binnen een bepaalde tijd voldaan zijn. Fa-med regelt de nota’s en voor verdere vragen kunnen zij deze beantwoorden. Al  wilt u niet dat de nota’s direct naar de verzekering worden doorverwezen, dan kunt u dit aangeven en kunnen wij het zo aanpassen dat u de rekening thuis zult ontvangen.

Fa-med vindt het van groot belang dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd.  Fa-med houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wilt u het Privacy beleid van Famed inzien dan verwijs ik u naar: www.famed.nl/privacy-statement

Voor vragen over uw nota

Heeft u vragen over uw ontvangen nota? Belt u dan naar het Contact Center: 0900-0885 (€ 0,90 per gesprek en uw gebruikelijke belkosten). Bereikbaar op werkdagen van  08:00 – 18:00 uur.

Op de website kunt u contact opnemen via de mail voor meer informatie verwijs ik u naar: www.famed.nl

Consultatie en diagnostiek
(C)

C11 Periodieke controle   21.00
C13 Probleemgericht consult   21.00
C22 Schriftelijke medische anamnese   21.00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan   99.46
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan   27.63
C80 Mondzorg aan huis   16.58

Maken en/of beoordelen foto s
(X)

X10 Kleine röntgenfoto   15.47

Preventieve mondzorg
(M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min   12.39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min   12.39
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min   12.39
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement   24.87
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek   16.58
M10 Fluoridebehandeling, methode I   27.63
M20 Fluoridebehandeling, methode II   22.10
M61 Mondbeschermer   24.87

Verdoving
(A)

A15 Oppervlakte verdoving   7.18
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving   13.81

Vullingen
(V)

V30 Fissuurlak, eerste element   24.87
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting   13.81
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament   5.53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje   11.05
V71 Eénvlaksvulling amalgaam   23.21
V72 Tweevlaksvulling amalgaam   37.02
V73 Drievlaksvulling amalgaam   48.07
V74 Meervlaksvulling amalgaam   67.41
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   34.26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   48.07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   59.13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   78.47
V91 Eénvlaksvulling composiet   44.21
V92 Tweevlaksvulling composiet   58.02
V93 Drievlaksvulling composiet   69.07
V94 Meervlaksvulling composiet   88.41

Kronen en bruggen
(R)

R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening   49.73
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties   22.10
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug   55.26

Tandvleesbehandelingen
(T)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus   146.43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus   160.25
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element   29.84
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element   22.10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling   85.65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling   99.46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling   44.21
T41 Beperkt consult parodontale nazorg   58.02
T42 Consult parodontale nazorg   83.99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg   111.62
T44 Complex consult parodontale nazorg   148.64
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus   146.43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus   160.25
T91 Pocketregistratie   33.15
T92 Parodontiumregistratie   66.31
T92 Parodontiumregistratie   66.31
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling   38.68
T94 Behandeling tandvleesabces   74.60
T57 Toepassing lokaal medicament   59.68
T95 (Draad)Spalk   22.10
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse   55.26

Implantaten
(J)

J60 Specifiek consult nazorg implantologie   51.84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie   84.83

Uurtarieven
(U)

U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten   12.59
U35 Tijdtarief aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten.   14.47
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten   14.47
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP   180.95
De mondhygiënist – uw coach voor een leven lang een gezonde mond

Bel mij terug

Vul hier uw gegevens in en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.

  Wij zijn aangesloten bij:

aangesloten bij:

 
De mondhygiënist – uw coach voor een leven lang een gezonde mond
locatie openingstijden tarieven
Adres:


Tel:

E-mail:
Herculesplein 379
3584 AA Utrecht

030 - 880 90 15

info@mondhygienistengalgenwaard.nl
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
 
08:00 - 16:00 uur
08:00 - 16:00 uur
08:00 - 16:00 uur
08:45 - 20:00 uur
08:00 - 16:00 uur
 
Tarieven mondzorg per 2018
De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Lees meer
icon locatie   Locatie
openingstijden icon  Openingstijden
tarieven icon  Tarieven
Bekijk Google Maps
030 - 8809015

klantscore

Mondhygiëne Galgenwaard
Mondhygiëne GalgenwaardMondhygiëne GalgenwaardMondhygiëne GalgenwaardMondhygiëne Galgenwaard