Kosten en betaling bij Mondhygiëne Galgenwaard

Wat kost een bezoek aan de mondhygiënist? Bekijk hiervoor de onderstaande tarieven. De tarieven zijn geldig tot 1 januari 2017.

Voor toelichting op behandelcodes verwijs ik u naar www.allesoverhetgebit.nl en voor verder vragen kunt ook altijd contact opnemen met onze praktijk.

Niet of niet tijdig annuleren brengt kosten met zich mee

Indien de afspraak niet of niet tijdig word geannuleerd (binnen 24 uur), kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.

Fa-med

U hoeft de rekening nooit direct te betalen bij ons mits u geen betaalachterstanden heeft. Wij werken namelijk samen met Fa-med een factoringmaatschappij in de zorg. Fa-med is in 1988 opgericht door de Landelijke Specialisten Vereniging en sindsdien dé autoriteit op het gebied van medical factoring. Ze worden nauw betrokken bij branchegerelateerde discussies binnen koepelorganisaties en de politiek en praten bij nieuwe ontwikkelingen al in een vroeg stadium met de grote zorgaanbieders. Mede hierdoor kan Fa-med als enige clearen met vrijwel alle zorgverzekeraars.

U komt dus bij ons voor behandeling en fa-med zal de rekening direct doorsturen naar de verzekering. Al moet u nog wat kosten bij betalen omdat, de verzekering dit niet vergoed ontvangt u thuis een accept-giro.  Deze moet dan binnen een bepaalde tijd voldaan zijn. Fa-med regelt de nota’s en voor verdere vragen kunnen zij deze beantwoorden. Al  wilt u niet dat de nota’s direct naar de verzekering worden doorverwezen, dan kunt u dit aangeven en kunnen wij het zo aanpassen dat u de rekening thuis zult ontvangen.

Fa-med vindt het van groot belang dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd.  Fa-med houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wilt u het Privacy beleid van Famed inzien dan verwijs ik u naar: www.famed.nl/privacy-statement

Voor vragen over uw nota

Heeft u vragen over uw ontvangen nota? Belt u dan naar het Contact Center: 0900-0885 (€ 0,90 per gesprek en uw gebruikelijke belkosten). Bereikbaar op werkdagen van  08:00 – 18:00 uur.

Op de website kunt u contact opnemen via de mail voor meer informatie verwijs ik u naar: www.famed.nl

Consultatie en diagnostiek
(C)

C13 Probleemgericht consult   20.44
C22 Schriftelijke medische anamnese   20.44
C11 Periodieke controle   20.44

Preventieve mondzorg
(M)

M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min   12.06
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min   12.06
V40    
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min   12.06
M10 Fluoridebehandeling, methode I   26.89

Verdoving
(A)

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving   13.45
A15 Oppervlakte verdoving   6.99

Tandvleesbehandelingen
(T)

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus   155.98
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus   142.53
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element   21.51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling   83.37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling   96.81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling   43.03
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist   56.48
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist   81.75
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist   108.65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus   142.53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus   155.98
De mondhygiënist – uw coach voor een leven lang een gezonde mond

Afspraak maken?

*Indien u als cliënt bij ons staat ingeschreven kunt u hier een afspraak maken.
**Als u zich wilt aanmelden als nieuwe cliënt kunt u zich hier inschrijven.

  Wij zijn aangesloten bij:

aangesloten bij:

 
De mondhygiënist – uw coach voor een leven lang een gezonde mond
locatie openingstijden tarieven
Adres:


Tel:

E-mail:
Herculesplein 379
3584 AA Utrecht

030 - 880 90 15

info@mondhygienistengalgenwaard.nl
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
 
08:00 - 16:00 uur
08:00 - 16:00 uur
08:00 - 16:00 uur
08:00 - 16:00 uur
08:00 - 16:00 uur
 
Tarieven mondzorg per 2017
De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Lees meer
icon locatie   Locatie
openingstijden icon  Openingstijden
tarieven icon  Tarieven
Bekijk Google Maps
030 - 8809015

klantscore

Mondhygiëne Galgenwaard
Mondhygiëne GalgenwaardMondhygiëne GalgenwaardMondhygiëne GalgenwaardMondhygiëne Galgenwaard