Kosten en betaling bij Mondhygiëne Galgenwaard

Wat kost een bezoek aan de mondhygiënist? Bekijk hiervoor de onderstaande tarieven. De tarieven zijn geldig tot 1 januari 2020.

Voor toelichting op behandelcodes verwijs ik u naar www.allesoverhetgebit.nl en voor verder vragen kunt ook altijd contact opnemen met onze praktijk.

Niet of niet tijdig annuleren brengt kosten met zich mee

Indien de afspraak niet of niet tijdig word geannuleerd (binnen 24 uur), kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.

Fa-med

U hoeft de rekening nooit direct te betalen bij ons mits u geen betaalachterstanden heeft. Wij werken namelijk samen met Fa-med een factoringmaatschappij in de zorg. Fa-med is in 1988 opgericht door de Landelijke Specialisten Vereniging en sindsdien dé autoriteit op het gebied van medical factoring. Ze worden nauw betrokken bij branchegerelateerde discussies binnen koepelorganisaties en de politiek en praten bij nieuwe ontwikkelingen al in een vroeg stadium met de grote zorgaanbieders. Mede hierdoor kan Fa-med als enige clearen met vrijwel alle zorgverzekeraars.

U komt dus bij ons voor behandeling en fa-med zal de rekening direct doorsturen naar de verzekering. Al moet u nog wat kosten bij betalen omdat, de verzekering dit niet vergoed ontvangt u thuis een accept-giro.  Deze moet dan binnen een bepaalde tijd voldaan zijn. Fa-med regelt de nota’s en voor verdere vragen kunnen zij deze beantwoorden. Al  wilt u niet dat de nota’s direct naar de verzekering worden doorverwezen, dan kunt u dit aangeven en kunnen wij het zo aanpassen dat u de rekening thuis zult ontvangen.

Fa-med vindt het van groot belang dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd.  Fa-med houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wilt u het Privacy beleid van Famed inzien dan verwijs ik u naar: www.famed.nl/privacy-statement

Voor vragen over uw nota

Heeft u vragen over uw ontvangen nota? Belt u dan naar het Contact Center: 0900-0885 (€ 0,90 per gesprek en uw gebruikelijke belkosten). Bereikbaar op werkdagen van  08:00 – 18:00 uur.

Op de website kunt u contact opnemen via de mail voor meer informatie verwijs ik u naar: www.famed.nl

Consultatie en diagnostiek
(C)

C11Periodieke controle 21.78
C13Probleemgericht consult 21.78
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 21.78
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 103.16
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28.66
C80Mondzorg aan huis 17.19

Maken en/of beoordelen foto s
(X)

X10  

Preventieve mondzorg
(M)

M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten 12.85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten 12.85
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten 12.85
M05Niet-restauratieve behandeling van cari 25.79
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 5.73
M32Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek 17.19
M40Fluoridebehandeling 14.33

Verdoving
(A)

A15Oppervlakte verdoving 7.45
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 14.33

Vullingen
(V)

V30Fissuurlak, eerste element 25.79
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting 14.33
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5.73
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11.46
V71Eenvlaksvulling amalgaam 24.07
V72Tweevlaksvulling amalgaam 38.40
V73Drievlaksvulling amalgaam 49.86
V74Meervlaksvulling amalgaam 69.92
V81Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 35.53
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 49.86
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 61.32
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 81.38
V91Eenvlaksvulling composiet 45.85
V92Tweevlaksvulling composiet 60.18
V93Drievlaksvulling composiet 71.64
V94Meervlaksvulling composiet 91.70

Kronen en bruggen
(R)

R29Confectiekroon 51.58
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22.92
R75Opnieuw vastzetten plakbrug 57.31

Tandvleesbehandelingen
(T)

T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 151.88
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 166.21
T21Grondig reinigen wortel, complex 30.95
T22Grondig reinigen wortel, standaard 22.92
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initi 88.83
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initi 103.16
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 45.85
T41Beperkt consult parodontale nazorg 60.18
T42Consult parodontale nazorg 87.11
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg 115.77
T44Complex consult parodontale nazorg 154.17
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus 151.88
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus 166.21
T91Pocketregistratie 34.39
T92Parodontiumregistratie 68.77
T92Parodontiumregistratie 68.77
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 40.12
T94Behandeling tandvleesabces 77.37
T57Toepassing lokaal medicament 61.90
T95(Draad)Spalk 22.92
T96Uitgebreide Voedingsanalyse 57.31

Implantaten
(J)

J60Specifiek consult nazorg implantologie 53.78
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie 88.01

Uurtarieven
(U)

U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan pati 13.05
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan pati 15.06
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare pati 15.06
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP 180.95
De mondhygiënist – uw coach voor een leven lang een gezonde mond

Bel mij terug

Vul hier uw gegevens in en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.

  Wij zijn aangesloten bij:

aangesloten bij:

 
De mondhygiënist – uw coach voor een leven lang een gezonde mond
locatie openingstijden tarieven
Adres:


Tel:

E-mail:
Herculesplein 379
3584 AA Utrecht

030 - 880 90 15

info@mondhygienistengalgenwaard.nl
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
 
08:00 - 16:00 uur
08:00 - 16:00 uur
08:00 - 16:00 uur
08:45 - 20:00 uur
08:00 - 16:00 uur
 
Tarieven mondzorg per 2019
De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Lees meer
icon locatie   Locatie
openingstijden icon  Openingstijden
tarieven icon  Tarieven
Bekijk Google Maps
030 - 8809015

klantscore

Mondhygiëne Galgenwaard
Mondhygiëne GalgenwaardMondhygiëne GalgenwaardMondhygiëne GalgenwaardMondhygiëne Galgenwaard